Menjador

FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR DEL AFA:

Contacte: menjadorAFA.iiglesias@gmail.com

Desde LA COMISSIÓ DE MENJADOR_l’AFA colaborem en el bon funcionament de l’espai de migdia, treballant conjuntament amb la comissió menjador del consell escolar.

  • Transmetre la informació de l’espai migdia desde la web de l’AFA de forma consensuada amb l’escola.
  • Donar informació addicional sobre temes relacionats amb nutrició i salut alimentaria.
  • Donar suport a les famílies en les seves notificacions, queixes, reclamacions i suggerències de l’espai migdia. 
  • Donar suport als membres que representen a les famílies dins del consell escolar i formen part de la comissió menjador.

Informació i contacte:

  • GESTIÓ MENJADOR  de dilluns a divendres de 9 a 10 h

Coordinadora: Charo tel. 685 189 822,  també WhatsApp (absències, retards, règims…). ignasiiglesias285@gmail.com  

Podeu trucar o enviar un WhatsApp La Charo contesta sempre al cap de poca estona.  Podeu notificar per WhatsApp absències, retards, règims…. 

mails d’interes:

Charo (Coordinació Menjador i espai Migdia) : ignasiiglesias285@gmail.com

Escola: secretaria@escolaignasiiglesias.cat

PROTOCOL NOTIFICACIONS, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERÈNCIES

Temes del dia a dia, incidències, conflictes, assistencia o un canvi de menú: heu de contactar amb les coordinadores o a través de la responsable del menjador.

Recomanem que sempre que tingueu alguna inquietud la parleu directament amb la persona que està amb el vostre fill/a, si no sabeu qui és contacteu amb la coordinadora. Ho podeu fer per telèfon o per email. També podeu parlar amb el director del centre per telèfon o per email, estem segurs que us ajudaran en el que puguin.

Si tot i així, considereu que la resposta de la coordinadora o l’oficina no és l’adequada i/o que el problema persisteix, podeu enviar un correu a la comissió de menjador amb còpia a l’AFA i us respondrem al més aviat possible.

En aquest cas, recomanem que ens reenvieu la cadena de correus o que ens expliqueu detalladament el problema:

  • Nom i curs classe
  • Quan va passar? data
  • Què ha passat? quin ha sigut el problema
  • Què us han dit? la resposta o solució que us han donat. 

Amb tota aquesta informació mirarem d’ajudar-vos en el que estigui en les nostres mans. A part, d’aquesta manera tenim constància per escrit i podem recollir totes les queixes per parlar a la propera reunió.

Propostes de l’AFA:

https://mengem.ara.cat/salut_i_nutricio/sis-aliments-importats-menges-quins-pesticides-porten_1_4935190.html

Enguany proposem que de cara el curs vinent augmenti el percentatge de fruita i verdura ecològica que es serveixi a l’escola. Si ens voleu donar suport amb aquesta mesura escriviu-nos un email.

Guies d’alimentació saludable: