Event tag: P3-6é

Piscina

Piscina 17:10h – 18h

La nostra proposta pretén que l’infant aprengui manera lliure i responsable. Volem ajudar-lo/a a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions utilitzant l’aigua com...